ภาพกิจกรรมวันคนพิการสากลที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

วันที่ 8 ธันวาคม 2560  นายทองพูน  พันศรี  , นางเรียบ  แสงเพ็ง , น.ส.จุฑาลักษณ์   ทิมทอง  และ น.ส. อุษณา   เจือจันทร์  ,  ได้ไปออกบูธวันคนพิการสากล ประจำปี พ.ศ. 2560  ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษขึ้น ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811