ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมคนพิการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่1)18-19 มกราคม 2560

โครงการส่งเสริมคนพิการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  พระบรมมหาราชวัง  โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  โดยมีสามชิกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 115 คน

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811