ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า (รุ่น ๑ ) ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ 4-8 กันยายน ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 4-8 กันยายน 2560 ณ สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงินจำนวน 161,300 บาท โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811