ภาพมหกรรมการแข่งขันกีฬาช้างเผือกเพื่อสุขภาพคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓ สารคามเกมส์ ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811