วันที่ ๒ มิ.ย ๒๕๖๑ สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำพันธุ์ปลาทับทิม มาปล่อยที่บ่อเลี้ยงปลาของสมาคมฯ จำนวน 2,000 ตัว

วันที่ ๒ มิ.ย ๒๕๖๑  นาย อัมพร  กัณหาบุตร  นายกสมาคมคนพิ Continue Reading