วันที่ ๒ มิ.ย ๒๕๖๑ สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำพันธุ์ปลาทับทิม มาปล่อยที่บ่อเลี้ยงปลาของสมาคมฯ จำนวน 2,000 ตัว

วันที่ ๒ มิ.ย ๒๕๖๑  นาย อัมพร  กัณหาบุตร  นายกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

ได้นำพันธุ์ปลาทับทิม มาปล่อยที่บ่อเลี้ยงปลาของสมาคมฯ   จำนวน 2,000 ตัว

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811