ออกบูทกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการทุกช่วงวัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ไ Continue Reading