ออกบูทกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการทุกช่วงวัย จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ไปร่วมกิจกรรม

การขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการทุกช่วงวัย จังหวัดศรีสะเกษ

ณ วัดบ้านละทาย  อำเภอกันทรารมย์   จังงหวัดศรีสะเกษ

 

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811