วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมต้อนรับ ท่าน ธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ