วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมต้อนรับ ท่าน ธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811