สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อขอเป็นพสกนิกรของพระองค์ตลอดไป พร้อมแจกผ้าห่มให้สมาชิกสมาคมอำเภอไพรบึง แจกโดยสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีมอบ นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ และโครงการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมคนพิการอำเภอไพรบึง

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายอัมพร กัณหาบุตร นายกสมาคมฯ , นายเผด็จ ใบบุญ อุปนายกฝ่ายบริหาร , นายทองใส รุ่งแสง อุปนายกฝ่ายพัฒนา , นางสุรินทร์ ไสยศรีจันทร์ อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ ,นายปรีชา กิ่งสีดา อุปนายกฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกีฬา , นายทองพูน พันศรี เลขานุการฯ , นายสมพงษ์ สุวพัฒน์ เหรัญญิก , นางเรียบ แสงเพ็ง ทะเบียน , นายประเสริฐ ระหาร ผู้ช่วยทะเบียน , นายวาล คำเสีย ปฏิคม , นายสอน ขันตี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ , นายมณี โลมาศ ผู้ช่วยปฎิคม และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อขอเป็นพสกนิกรของพระองค์ตลอดไป พร้อมแจกผ้าห่มให้สมาชิกสมาคมอำเภอไพรบึง แจกโดยสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีมอบ นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ และโครงการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายชมรมคนพิการอำเภอไพรบึง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
About admin admin 27 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*