เรื่องประกาศวันหยุดประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔

เรื่องประกาศวันหยุดประจำปี ๒๕๖๔ สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ( องค์กรสาธารณประโยชน์ )
ฉบับที่ ๐๐๑ / ๒๕๖๔ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔
เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้ มีมติ กำหนดวันหยุดประจำปี ตามวันนักขัตฤกษ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบโดยทั่วถึงกันตามประกาศนี้ จึงได้ออกประกาศ
ฉบับที่ ๐๐๑ / ๒๕๖๔ เพื่อให้ทราบว่าสมาคมได้หยุดทำการวันดังกล่าว จึงได้กำหนดวันหยุดโดยมีวันหยุดดังต่อไปนี้
๑ . วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ วันขึ้นปีใหม่
๒. วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔
๓. วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันมาฆบูชา
๔. วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ วันจักรี
๕. วันอังคารที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง วันพฤหัสดีที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ วันสงกรานต์
๖. วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันแรงงาน
๗. วันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันฉัตรมงคล
๘.วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันวิสาขบูชา
๙. วันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๑๐. วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันอาสาฬหบูชา
๑๑.วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ชดเชยวันเข้าพรรษา
๑๒.วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐
๑๓. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
๑๔.วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
รัชการที่๙
๑๕.วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันปิยมหาราช
๑๖. วันจันทร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ชดเชยวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ และวันพ่อแห่งชาติ
๑๗. วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันรัฐธรรมนูญ
๑๘. วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔

                      จึงประกาศมาเพื่อทราบ 
                     นายอัมพร  กัณหาบุตร 
                  (  นายกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ )
About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811