ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมคนพิการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่1)18-19 มกราคม 2560

โครงการส่งเสริมคนพิการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อถวายค Continue Reading