ภาพกิจกรรมวันคนพิการสากลที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

วันที่ 8 ธันวาคม 2560  นายทองพูน  พันศรี  , นางเรียบ  แ Continue Reading

ภาพกิจกรรมโครงการตามรอยยุคลบาทการเกษตรผสมผสานสู่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการตามรอยยุคลบาทการเกษตรผสมผสานสู่การเรียนรู้ตามหลั Continue Reading

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า (รุ่น ๑ ) ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ 4-8 กันยายน ๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า ซึ่งจัดขึ้น ใ Continue Reading

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมคนพิการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่ 3 )

โครงการส่งเสริมคนพิการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อเป็นเ Continue Reading

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมคนพิการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่ 2)

โครงการส่งเสริมคนพิการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อถวายค Continue Reading